Betingelsar for kjøp av turar, kurs og leige

Betingelsar for kjøp av turar, kurs og leige kan lastast ned her, diverre er denne berre på engelsk, om ting er uklare så ta kontakt:

Terms and conditions – Kayak tour and rental 2015